Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Κλάδεμα δέντρων-λιγούστρων


Συνεργείο του Δήμου Πατρέων κλάδεψε δέντρα του σχολείου μας, κούρεψε τα λιγούστρα, έκοψε τα χορτάρια και καθάρισε τον προαύλιο χώρο από φύλλα και κλαδιά.