Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Δωρεάν σίτιση μαθητών
Όσοι μαθητές του σχολείου μας ανήκουν σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες μπορούν να σιτίζονται δωρεάν από το κυλικείο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του σχολείου (2610524609).