Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Κοινός αριθμός τηλεφώνου και φαξ
Ο παλιός αριθμός φαξ του σχολείου μας πλέον δεν ισχύει. Στο εξής ο κοινός αριθμός τηλεφώνου και φαξ είναι ο 2610-524609