Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Οι εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού και στο ολοήμερο
Οι εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού ολοκληρώνονται την 21η Ιουνίου 2012. Το ίδιο και οι εγγραφές στο ολοήμερο τμήμα. Αναλυτικές πληροφορίες στο σχολείο και στο τηλέφωνο 2610-524609.