Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Οι μαθητές του Γ2 ζωγραφίζουν τη θάλασσα

Οι μαθητές του Γ2 προσμένουν με ανυπομονησία το καλοκαίρι , ονειρεύονται τη θάλασσα και τη ζωγραφίζουν.


    
Έργο της Αντέλας Ντ.

                                                                                                                           
   
Έργο της Γεωργίας Κ.
       

Έργο της Βασιλικής Κ.
Έργο του Γιάννη Κ.