Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Ιατρικά πιστοποιητικά απαραίτητα για εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού

Για την εγγραφή μαθητών στην πρώτη τάξη απαιτούνται τα εξής πιστοποιητικά:
1.Οφθαλμολογικής εξέτασης
2. Καρδιολογικής εξέτασης
3. Οδοντολογικής εξέτασης

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το σχολείο για λεπτομέρειες: 2610-524609