Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Ο απολογισμός του 3ου Παζαριού Αλληλεγγύης

Τα έσοδα που προέκυψαν για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς από το 3ο Παζάρι Αλληλεγγύης ήταν, κατά τμήμα, τα εξής:
Β2 και Γ1 115,10 €
Δ1            100 €
Δ2            64,40 €
E1            100 €
Ε2            57 €
ΣΤ1          116,40 €
ΣΤ2          72 €
Συνεισφορά Συλλόγου Γονέων 100 €
Συγκεντρώθηκαν δηλαδή συνολικά  724,90 €.
Από τα 188,40 € που συγκέντρωσαν τα δύο τμήματα της ΣΤ τάξης θα κρατήσουν το 40%, δηλ. 75,36 € για να χρηματοδοτήσουν διάφορες δράσεις τους. Το ποσό συνεπώς που θα διατεθεί για...
φιλανθρωπικό σκοπό είναι 649,54 €.
 Θα υπάρξει ανάρτηση μετά τις γιορτές για τον τρόπο διάθεσης αυτών των χρημάτων.